Driven by Research

Innovationsdriven värdeförvaltning

OPM erbjuder ett nischat fondutbud som kompletterar och effektiviserar långsiktiga portföljer. Som ett komplement till fondförvaltning utvecklar OPM även beslutsstöd för strategisk tillgångsallokering.

Vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar

OPM:s uppdrag är att skapa en god riskjusterad avkastning för fondernas andelsägare. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen identifieras investeringsmöjligheter och risker undviks.