Driven by Research

OPM BLIR EN DEL AV CARNEGIE FONDER

Den 1 april 2021 påbörjas överflytten av OPM:s verksamhet till systerbolaget Carnegie Fonder. Det innebär att fonderna OPM Listed Private Equity och OPM Global Quality Companies byter namn och att förvaltarna, tillsammans med IR-ansvarig, fortsätter sitt arbete inom ramarna för Carnegie Fonder.

Investeringsfilosofi och metodik förblir oförändrade. OPM Vega flyttas över senare under våren.

Webinar

Ta del av OPM:s senaste webinar – Utsikter för aktier och Private Equity inför 2021.

Vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar

OPM:s uppdrag är att skapa en god riskjusterad avkastning för fondernas andelsägare. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen identifieras investeringsmöjligheter och risker undviks.