OPM.se

OPM är en blogg som berör olika frågeställningar i finansbranschen och tar upp olika investeringsfilosofier som finns. Ambitionen är att vara en positiv kraft och belysa finansmarknadens ökade ansvar och sociala delaktighet. Kan en förvaltning ske i enlighet med policys för ansvarsfulla investeringar och aktieägarengagemang, samtidigt som det ska vara maxavkastande?

Läs mer om vår syn på HållbarhetsarbeteLäs mer om vår syn på Hållbarhetsarbete

Investeringsfilosofi

En förvaltningen kan ha olika perspektiv:

1. Fokuserad värdeförvaltning
Grundfilosofin är kassaflödesanalys, där värdet på en tillgång baserars på framtida kassaflöden.

En sådan förvaltningen kan vara aktiv med målsättningen  att maximera kontra avkastningen och den risk som finns.

2. Portföljperspektiv

En sådan har ett bredare perspektiv. Kanske effektivisera långsiktiga portföljer. Kan bestå av olika korgar och värdetillgångar, även obligationer och fonder och inte enbart aktier.

All förvaltning sker där fokus är att skapa värde med hänsyn till olika parametrar, dessa är:

  • Avkastning
  • Risk
  • Korrelation

Långsiktighet

Det gäller alltid att vara långsiktig, på kort sikt kan olika black swan händelser inträffa eller andra saker som skapar en volla. Fokus ska alltid vara på de långsiktiga värdedrivande faktorerna med antagandet att tillgångar skall ägas över en längre tid, åtminstone en hel konjunkturcykel.

4. Innovation

Det är viktigt att i en förvaltning applicera den senaste akademiska teoribilden. Att kunna ifrågasätta  ständigt  för att på så vis skapa nya hypoteser, modeller och strategier. Vi tycker det är viktigt att aktivt arbeta för en förvaltningsidé där ifrågasättande ses som positivt och en del av processen i att skapa avkastning.