OPM Global Quality Companies

OPM Global Quality Companies

Globala kvalitetsbolag för god stabil värdetillväxt

Om fonden

OPM Global Quality Companies är en aktiefond som investerar globalt med lågt värderade kvalitetsbolag i syfte att erbjuda en god stabil värdetillväxt.

Huvudförvaltare är Simon Reinius som arbetat med investeringar sedan tidigt 90 tal. Innan OPM var Simon bland annat tradingschef på Investor AB.

Fonden har vunnit ett flertal utmärkelser, har fem stjärnor, fyra glober och guld-rating hos Morningstar.

Förvaltningsansats

Investeringsansatsen bygger på metodik utvecklad över 25 år som bland annat inkluderar egenutvecklade kassaflödesmodeller. Istället för att utgå från faktiska kassaflöden härleds långsiktiga kassaflöden från vinst, lönsamhet och tillväxt, vilka är mer stabila och jämförbara variabler.

Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet, låg konjunktur-känslighet i kombination med låg värdering. Vi hittar ofta sådana bolag bland globala marknadsledare, därav fondens namn.

Utöver nya kassaflödesmodeller är en annan innovation att innehaven aggregeras till ett nytt konglomerat som sedan utvärderas rörande såväl värdering som operativ konjunkturkänslighet.

Målsättningen att erbjuda en optimal grundsten i långsiktiga institutionella portföljer genom att erbjuda högre avkastning och lägre risk än breda globala aktieindex över en konjunkturcykel.

Hållbarhet och ansvar är centrala frågor inom OPM. Vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar. Ansvarig förvaltare, Simon Reinius, har även ett långvarigt intresse för dessa frågor och startade världens första sustainability-fokuserade fond redan 1994

Läs även mer om fonden, investeringsinsatsen och fondens hållbarhetsarbete i fondpresentationen som hittas i biblioteket till höger.

Om grafen

Grafen nedan visar andelsklass A som riktar sig mot privatpersoner. Det finns även en institutionell andelsklass B med lägre förvaltningsavgift. Beräkningen av värdeutveckling i grafen nedan tar inte hänsyn till inflation.

25 februari 2021

161,70 (-0,59%)

Visar data för

OPM Global Quality Companies A

Fondfakta


InriktningAttraktivt värderade kvalitetsbolag

Geografiskt fokusGlobal men huvudsak OECD

DiversifieringFokuserad förvaltning, normalt 30-40 innehav

LikviditetDaglig

Minsta initiala investeringAndelsklass A: 10 000 SEK
Andelsklass B: 10 MSEK

FörvaltningsavgiftAndelsklass A: 1,0% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,2%)

Andelsklass B: 0,4% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,6%)

UtdelningAndelsklass A: Nej
Andelsklass B: 4%