OPM Listed Private Equity

OPM Listed Private Equity

Global Private Equity med daglig likviditet

Om fonden

Historiskt har Private Equity som tillgångsklass endast varit tillgänglig för stora institutioner som har möjlighet att investera stora belopp med lång inlåsning. Genom OPM Listed Private Equity kan även mindre institutioner och privatpersoner investera i tillgångsklassen via en fond bestående av noga utvalda Private Equity förvaltare.

Ansvarig förvaltare är Tom Berggren som varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Innan OPM var Tom bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat fonden sedan starten 2009.

Fonden har vunnit ett flertal utmärkelser, har fem stjärnor och guld-rating hos Morningstar.

Förvaltningsansats

Förvaltningsansatsen kombinerar traditionell Private Equity-utvärdering och fokuserad värdeförvaltning. Det idealiska Private Equity-bolaget har ett erfaret team som framgångsrikt utvecklar onoterade bolag, där aktien dessutom är lågt värderad beaktat aktiens framtidsutsikter.

Målsättningen är att maximera riskjusterad avkastning över en börscykel oberoende av något särskilt index.

Hållbarhet och ansvar är centrala frågor inom OPM. Vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar.

Läs även mer om fonden, investeringsinsatsen och fondens hållbarhetsarbete i fondpresentationen som hittas i biblioteket till höger.

Om grafen

Grafen nedan visar andelsklass A som riktar sig mot privatpersoner. Det finns även en institutionell andelsklass B med lägre förvaltningsavgift. Beräkningen av värdeutveckling i grafen nedan tar inte hänsyn till inflation.

15 januari 2021

399,88 (+0,19%)

Visar data för

OPM Listed Private Equity A

Fondfakta


InriktningBörshandlad Private Equity

Geografiskt fokusGlobal, huvudsakligen OECD

DiversifieringFokuserad förvaltning, normalt 30-40 innehav

LikviditetDaglig

Minsta initiala investeringAndelsklass A: 10 000 SEK
Andelsklass B: 10 MSEK

FörvaltningsavgiftAndelsklass A: 1,3% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,5%)

Andelsklass B: 0,4% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,6%)

UtdelningAndelsklass A: Nej
Andelsklass B: 4%