OPM Vega

OPM Vega

Hedgefondportfölj med hållbarhetsfokus

Om fonden

OPM Vega erbjuder en hållbar och valutasäkrad hedgefondportfölj med ledande globala förvaltare. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till svenska räntebärande placeringar.

Huvudförvaltare är Simon Reinius som arbetat med investeringar sedan tidigt 90 tal. Innan OPM var Simon bland annat tradingchef på Investor AB.

Fonden har kontinuerligt slagit hedgefondindex och dessutom med lägre risk och lägre aktiekorrelation.

Förvaltningsansats

OPM har byggt upp ett omfattande nätverk av ledande globala hedgefonder sedan 2004. Det vi i grunden söker är pålitliga och motiverade fondförvaltare med starkt ”track record” som vi bedömer är uthålligt även framöver. Vidare söker vi trygga operativa strukturer vilket ofta leder oss till större organisationer.

För att fonden ska utgöra ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar är det viktigt att den har låg systematisk aktierisk (beta). Flertalet hedgefond strategier har hög aktiekorrelation varför fokus ligger på Equity Market Neutral, Global Macro och CTA vilka är strategier som utvecklas oberoende av börsens utveckling.

Portföljen är fokuserad och har normalt ca 10 förvaltare vilka inbördes kompletterar varandra avseende inriktning och strategi. Utländska innehav valutasäkras för att undvika valutarisk och för att fonden ska erbjuda ett attraktivt alternativ till svenska räntebärande placeringar.

Avgiftsstrukturen i framförallt den institutionella andelsklassen är attraktiv och vi har dessutom rabatter i vissa av de hedgefonder vi investera med.

Fonden har sedan 2010 haft ett tydligt hållbarhetsfokus där vi arbetar aktivt rörande hållbarhet i tre dimensionser; vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar. Inriktningen utvecklades initialt tillsammans med KK stiftelsen och har uppmärksammats internationellt av bland annat Financial Times

Ansvarig förvaltare, Simon Reinius, har även ett långvarigt intresse för dessa frågor och startade världens första sustainbility-fokuserade fond redan 1994.

Läs även mer om fonden, investeringsinsatsen och fondens hållbarhetsarbete i fondpresentationen som hittas i biblioteket till höger.

Om grafen

Grafen nedan visar andelsklass A som riktar sig mot privatpersoner. Det finns även en institutionell andelsklass B med lägre förvaltningsavgift. Beräkningen av värdeutveckling i grafen nedan tar inte hänsyn till inflation.

januari 2021

138,02 (-0,80%)

Visar data för

OPM Vega A

Fondfakta


InriktningHedgefonder med låg systematisk risk

Geografiskt fokusUSA, Europa, Norden

Diversifiering5-15 underliggande hedgefond

LikviditetMånatlig

Minsta initiala investeringAndelsklass A: 10 000 SEK
Andelsklass B: 10 MSEK

FörvaltningsavgiftAndelsklass A: 1,3% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,5%)

Andelsklass B: 0,2% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,4%)

Resultatbaserad avgift10% av positiv avkastning över fondens High Water Mark

UtdelningAndelsklass A: Nej
Andelsklass B: 4%