Hållbarhetsarbete

OPM är en blogg som berör olika frågeställningar i finansbranschen och tar upp olika investeringsfilosofier som finns. Ambitionen är att vara en positiv kraft och belysa finansmarknadens ökade ansvar och sociala delaktighet. Kan en förvaltning  ske i enlighet med policys för ansvarsfulla investeringar och aktieägarengagemang, samtidigt som det ska vara maxavkastande?

”Vi väljer bort” strategi

Som förvaltare kan man  aktivt välja bort bolag till följd av olika ESG-aspekter (Environment, Social, Governance).

Det innebär att bolag väljs bort om de bryter mot internationellt erkända och accepterade regler och konventioner (så kallad norm-baserad exkludering). Det kan röra sig om miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption, till exempel: FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter för arbetet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Det tycker vi är bra.

Förvaltare kan även välja bort bolag inom specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Sektorerna som aktivt väljs bort innefattar bolag vars omsättning stammar från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, fossila bränslen, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster och utrustning, pornografi samt tobak.

Det tycker vi är mindre bra. Vem ska vara moralpolis över sådant. Alla vet ju att de flesta i finansbranschen har haft en romans med alkohol på ett eller annat sätt för att varva ner eller levt enligt ”work hard, play hard” filosofin.

”Vi väljer in” strategi

Som ett led i att främja en positiv och hållbar utveckling är ESG en viktig pusselbit så när ett nytt innehav utvärderas i en förvaltningsstrategi för att eventuellt väljas in i en fond. Hållbara alternativ premieras och företagens ESG-arbete utvärderas som en integrerad del av en strukturerad investeringsprocess.

Vi kan faktiskt påverka

Många aktiva ägare har möjlighet att påverka bolag i en positiv riktning. Ägande ger möjlighet att rösta på bolagsstämmor och om ett bolag uppträder på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer för ESG som råder kan man inleda  en dialog med syfte att påverka i rätt riktning.