Investera

Nedan finner ni teckningshandlingar för de olika fonderna. På respektive fonds teckningsanmälan finner ni information om hur och när fonden handlas.

Bifoga teckningsanmälan, kundkännedomsformulär samt kopia på legitimation. Företag skickar även kopia på registreringsbevis. Sätt in det tecknade beloppet på fondens kontonummer (Betalningsinstruktioner finns på teckningsanmälan).

Blanketter för inlöser och flytt av andelar samt information gällande nyinvesteringar hanteras av:

CAAM Fund Services
Tel: +46 8 524 636 60
info@opm.se

Bibliotek

Kontakt